Nočno delo

Nočno delo predstavlja pomemben segment delovnopravne zakonodaje, ki ga regulira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji. Ključni koncept Člen ZDR-1 Opis Definicija nočnega dela 150. člen Nočno delo je opredeljeno kot delo med 23. uro in 6. uro naslednjega dne ali kot osem nepretrganih ur med 22. in 7.

Delo ob nedeljah zakon

Delo ob nedeljah in praznikih ima novo zakonodajo in novosti ter prinaša pomembne spremembe za zaposlene v trgovini, še posebej v kontekstu dela ob nedeljah in praznikih. Te spremembe izhajajo iz Aneksa številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bila nadalje posodobljena 15. avgusta 2018 z novo

Pravice delavcev

Pravice delavcev niso le zakonska obveza, ampak temelj zdravih in produktivnih delovnih razmerij. V današnjem hitro spreminjajočem se delovnem okolju, kjer so delovni pogoji in odnosi vse bolj kompleksni, je poznavanje teh pravic ključno za zagotavljanje pravičnosti, varnosti in blaginje tako za delavce kot delodajalce. Za lažje razumevanje in hitro

Nadomestilo za bolniško

Nadomestilo za bolniško predstavlja pomemben del varnostne mreže za delavce v času, ko iz različnih razlogov ne morejo opravljati svojega dela. 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ponuja celovit okvir za razumevanje in upravljanje teh pravic in obveznosti. Kategorija Opis Pravica do nadomestila Delavec ima pravico do nadomestila plače

Pogodba o zaposlitvi

Kaj je pogodba o zaposlitvi? Pogodba o zaposlitvi je formalni dogovor med delodajalcem in delavcem, ki določa pogoje zaposlitve. Je ključni dokument, ki uradno potrjuje zaposlitveno razmerje in opredeljuje pravice, obveznosti in odgovornosti obeh strani. Pogodba je temelj za razumevanje in urejanje delovnega razmerja ter zagotavlja pravno varstvo tako za

Volontersko delo

Volontersko delo v sodobnem svetu, kjer je konkurenca na trgu dela izjemna, je volontersko pripravništvo ključno orodje za pridobivanje dragocenih izkušenj in veščin. V Sloveniji je volontersko pripravništvo regulirano s 124. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki podrobno opredeljuje pravila in obveznosti tako za pripravnike kot za delodajalce. Kot

Starejši delavec v javnem sektorju

Varstvo starejših delavcev ZDR-1 ščiti starejše delavce, posebej tiste nad 55 letom starosti in tiste, ki so bližje upokojitvi. Delodajalci ne smejo odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcem, ki so blizu izpolnitvi pogojev za upokojitev. V praksi to pomeni, da morajo delodajalci pridobiti ustrezne informacije od ZPIZ-a pred

Plačilo bolniške

Kriterij Opis Pravna osnova Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 137. člen Trajanje izplačila Do 30 delovnih dni iz sredstev delodajalca, nadaljnje iz zdravstvenega zavarovanja Višina nadomestila 80% prejšnje mesečne plače za nezgode/bolniško, ki ni povezana z delom Izredne okoliščine 50% plače v primeru višje sile, najmanj 70% minimalne plače Zamuda

Nočno delo po 55 letu

Člen zakonodaje Opredelitev Ključne točke 197. Opredelitev Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. 198. Krajši delovni čas Možnost začetka dela s krajšim delovnim časom ob delnem upokojevanju. 199. Omejitev nadurnega in nočnega dela Brez pisnega soglasja delavca ni dovoljeno odrediti nadurnega ali nočnega dela. Kot HR menedžer /

4 izmensko delo

Kaj je 4 izmensko delo Urnik 4-izmenskega dela (primer) Največje število ur na delavca Ustrezna zakonodaja in predpisi 1. izmena: 6:00 – 14:00 Tedensko: Povprečno največ 40 ur na teden, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): 2. izmena: 14:00 – 22:00 vendar lahko do 56 ur vključno z nadurami. – Določa