Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja

Na voljo imamo vzorec – Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ki si ga lahko prenesete neposredno z naše spletne strani. Ta dokument vam bo v pomoč pri formalizaciji vaše želje po sporazumni prekinitvi delovnega razmerja z vašim delodajalcem. Obrazec je pripravljen za enostavno izpolnjevanje in prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

Odpravnina ob upokojitvi za 40 let delovne dobe

Kdaj odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu? Odpravnina ob upokojitvi delavcu pripada pod določenimi pogoji. Po 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina. Ta znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki

Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov je pomemben in kompleksen del delovnopravne zakonodaje, ki ureja prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca zaradi kršitev ali neustreznega vedenja delavca. Pomen redne in izredne odpovedi Redna Odpoved: je standardni postopek prekinitve delovnega razmerja, ki zahteva odpovedni rok. Ta vrsta odpovedi se lahko izvede, ko

Nezakonita odpoved in varstvo delodajalca

V svetu, kjer se zakoni in delovna mesta nenehno spreminjajo, je razumevanje in varstvo pred nezakonito odpovedjo ključnega pomena za vsakega delodajalca in HR managerja. Ne le, da lahko nezakonita odpoved pripelje do dragih pravnih bitk, ampak lahko tudi močno načne vaš ugled in delovno moralo. Torej, kako lahko zagotovite,

Rok za izplačilo odpravnine

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sodno prakso je rok za izplačilo odpravnine delavcem povezan z zaključkom delovnega razmerja. Vrsta prekinitve delovnega razmerja Rok za izplačilo odpravnine Odpoved iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga Ob prenehanju delovnega razmerja Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas Ob prenehanju

Razumevanje disciplinske in odškodninske odgovornosti v delovnem razmerju

V sodobnem delovnem okolju je nujno razumeti različne oblike delovnopravne odgovornosti, ki vključujejo disciplinsko odgovornost in odškodninsko odgovornost. Ta članek zagotavlja jasno in berljivo razlago teh konceptov na osnovi zakonodajnih določil, s posebnim poudarkom na postopkih in pravicah, ki izhajajo iz teh odgovornosti. Disciplinska odgovornost delavcev Disciplinska odgovornost je ena

Odškodninska odgovornost

Odškodninska odgovornost je ključnega pomena za zagotavljanje pravičnosti in varnosti. Ta članek obravnava določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/2013, ki urejajo odškodninsko odgovornost delavcev in delodajalcev. Pregledna tabela, ki povzema najpomembnejše informacije o odškodninski odgovornosti iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), skupaj z

Kaj pomeni odpovedni rok 30 dni

Odpovedni rok 30 dni je časovno obdobje med uradnim obvestilom o prekinitvi delovnega razmerja in dejanskim koncem zaposlitve. Ko govorimo o odpovednem roku 30 dni, se nanašamo na enomesečno obdobje, ki mora preteči od dneva, ko ena od strank (bodisi delavec ali delodajalec) uradno obvesti drugo stran o svoji nameri

Pogodba za določen čas odpovedni rok

Pri pogodbah za določen čas je odpovedni rok posebej pomemben in je drugačen od tistega pri pogodbah za nedoločen čas. V tem članku bomo hitro razjasnili ključne informacije o odpovednem roku v povezavi s pogodbami za določen čas. Odpovedni rok Opombe Delavec Običajno do 15 dni Odvisno od določil v

Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

V Sloveniji je odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas urejena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki zagotavlja okvir za uravnoteženo varstvo pravic delavcev in interesov delodajalcev. Ta proces je ključen del delovnopravne zakonodaje in zahteva skrbno upoštevanje določenih postopkov in pravic. Kaj je pogodba o zaposlitvi za nedoločen