Višina dnevnice tujina 2024

Višina dnevnice za tujino za službena potovanja v tujino je pomemben finančni in administrativni vidik za HR managerje, delodajalce in zaposlene. Ta članek, namenjen strokovnjakom na kadrovskem področju, obravnava natančne podrobnosti in aktualne podatke o dnevnicah v skladu s slovensko zakonodajo. Višina dnevnice tujina 2024 Država Valuta Nad 14 do

Obračun potnih stroškov obrazec

Št. Komponenta Prostor za izpolnitev 1 Ime in priimek uslužbenca 2 Oddelek / enota 3 Namen potovanja 4 Datum in ura odhoda 5 Datum in ura prihoda 6 Destinacija (naslov in kraj) 7 Prevozno sredstvo (službeno vozilo, javni prevoz, itd.) 8 Registrska številka službenega vozila (če je uporabljeno) 9 Prevoženi

Obračun potnih stroškov v javnem sektorju

Obračun potnih stroškov v javnem sektorju je ključnega pomena za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti pri uporabi javnih sredstev. Obračun potnih stroškov omogoča javnim uslužbencem, da dobijo povrnjene stroške, ki so jih imeli med službenimi potovanji, hkrati pa zagotavlja, da se sredstva porabijo smotrno in v skladu z veljavnimi pravili. Kaj

Obračun potnih stroškov

Pri obravnavi nadomestila potnih stroškov je ključno upoštevati tako delovnopravne kot davčne vidike. Po delovnopravnem vidiku, ki ga določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je delodajalec po 130. členu zavezan kriti stroške, ki nastanejo delavcu med službenim potovanjem. Podrobnosti o višini in načinu povračila določajo relevantne kolektivne pogodbe. Delodajalci imajo

Povračilo stroškov na službenem potovanju za prenočitev

Stroški prenočevanja na službenih potovanjih predstavljajo pomemben del potnih stroškov, ki lahko ob nepravilnem obravnavanju privedejo do dodatnih davčnih obveznosti. V Sloveniji, po 6. členu davčne uredbe, se povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju ne vštevajo v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prenočevanje. To pomeni, da zaposleni, ki

Nadomestilo za malico

Nadomestilo za malico je določeno v slovenski zakonodaji kot del delovnopravnih pravic delavcev. Gre za denarno nadomestilo, ki ga delodajalec izplača delavcu za kritje stroškov prehrane med delom. Višina nadomestila za malico je lahko različna in je odvisna od kolektivne pogodbe, ki velja za posamezno področje ali podjetje, ter od

Kilometrina

Kilometrina za prevoz na službenem potovanju: Višina v letu 2024: 0,43 EUR na kilometer. Opis: Ta stopnja se uporablja, ko zaposleni uporablja lastno vozilo za službena potovanja, ki niso potovanja na delo in z dela. To vključuje poti do strank, konferenc, sestankov na drugih lokacijah in podobno. Kilometrina za prevoz

Nadomestilo za prehrano

Ko je govora o nadomestilu za prehrano med delom, se pogosto srečujemo z vprašanjem: “Koliko mi pripada in kako to uveljavljam?” Ta oblika delovnopravnega boniteta ni le pravica delavca, ampak tudi obveza delodajalca. V tem članku bomo raziskali, kako je urejeno povračilo stroškov za malico, ki je sinonim za nadomestilo