Kaj preverja delovna inšpekcija

Delovna inšpekcija je organ, ki skrbi za nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov o delovnih razmerjih, delovnih pogojih in pravicah delavcev na delovnem mestu. Njen glavni cilj je zagotoviti, da delodajalci upoštevajo zakonodajo, in s tem zaščititi pravice delavcev. Delovna inšpekcija preverja različne aspekte, med drugim: Pogoje dela: Preverjanje,

Delovna inšpekcija kazni

Spodaj je tabela, ki povzema kazni, določene v 24., 25. in 26. členu Zakona o inšpekciji dela (ZID-1), kot tudi sankcije iz Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Člen Kazen za pravno osebo/samostojnega podjetnika Kazen za odgovorno osebo Podrobnosti prekrškov 24. člen 4,500 – 20,000 € 350 – 2,000 € Neupoštevanje odločb,

Ukrepi inšpektorja za delo

Ukrepi inšpektorja za delo v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvaja različne ukrepe za zagotavljanje skladnosti delovanja subjektov z zakoni in drugimi predpisi. V nadaljevanju je predstavljeno, kakšni ukrepi so na voljo inšpektorjem po posameznih členih zakona. 32. člen (ukrepi inšpektorjev): Inšpektorji imajo pravico in dolžnost odrediti različne ukrepe za odpravo

Pooblastila inšpektorja za delo: Pregled in nadzor

Inšpektorji za delo so ključni za zagotavljanje skladnosti delovanja podjetij z zakonodajo. Člen 19 podrobno opredeljuje pooblastila, ki inšpektorjem omogočajo temeljit in učinkovit nadzor. Ta članek obravnava glavne točke in pooblastila, ki jih inšpektorji imajo pri opravljanju svojih nalog. 1. Pregledovanje in dostop Inšpektorji imajo pravico pregledati različne prostore in

Kakšne pristojnosti ima inšpektorat za delo

Inšpektorji za delo imajo raznolike in obsežne pristojnosti, ki jim omogočajo temeljit nadzor nad delovnimi razmerji in zagotavljanje spoštovanja delovnopravne zakonodaje. Njihove ključne naloge in pooblastila vključujejo: Vstopne pravice za inšpektorja za dela: Vstopne pravice inšpektorjev za delo so ključna komponenta njihovega pooblastila za zagotavljanje skladnosti z delovnopravno zakonodajo in

Katere kršitve so najbolj pogoste na področju delovnih razmerij – Poročilo IRSD

V letu 2019 je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) izvedel temeljite preglede in analize delovnih razmerij v Sloveniji. Poročilo, ki je bilo objavljeno kot odziv na te preglede, razkriva ključne težave in kršitve, ki vplivajo na delovno okolje in pravice zaposlenih. Ta članek ponuja poglobljen vpogled v najpogostejše kršitve,

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) predstavlja prelomnico v slovenski zakonodaji o inšpekciji dela. Uveden je bil kot odgovor na potrebo po modernizaciji in poenotenju pravnih okvirov, ki urejajo inšpekcijski nadzor in delovna razmerja. Zamenjal je zastarele predpise in uvedel nove standarde za nadzor nad delovnimi pogoji, s čimer je postavil

Inšpekcijski nadzor: temeljna funkcija državne in lokalne uprave

Inšpekcijsko nadzorstvo predstavlja ključen mehanizem za zagotavljanje skladnosti z zakoni in predpisi v različnih sektorjih, od okoljskega varstva do delovne zakonodaje. To je proces, pri katerem uradno imenovani inšpektorji opravljajo preglede in ocenjujejo, ali podjetja in posamezniki upoštevajo ustrezne zakonske in regulativne zahteve. Pomen inšpekcijskega nadzora Pomen inšpekcijskega nadzorstva je