Nočno delo po 50 letu

Nočno delo po 50 letu prinaša posebne izzive in tveganja, ki jih morajo delodajalci in delavci razumeti in ustrezno obravnavati. Staranje delovne sile in podaljševanje delovne dobe zahtevata prilagodljive pristope k organizaciji dela, posebej pri nočnem delu, ki lahko močno vpliva na zdravje in dobro počutje starejših delavcev. Nočno delo,

Starejši delavec v javnem sektorju

Varstvo starejših delavcev ZDR-1 ščiti starejše delavce, posebej tiste nad 55 letom starosti in tiste, ki so bližje upokojitvi. Delodajalci ne smejo odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcem, ki so blizu izpolnitvi pogojev za upokojitev. V praksi to pomeni, da morajo delodajalci pridobiti ustrezne informacije od ZPIZ-a pred

Nočno delo po 55 letu

Člen zakonodaje Opredelitev Ključne točke 197. Opredelitev Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. 198. Krajši delovni čas Možnost začetka dela s krajšim delovnim časom ob delnem upokojevanju. 199. Omejitev nadurnega in nočnega dela Brez pisnega soglasja delavca ni dovoljeno odrediti nadurnega ali nočnega dela. Kot HR menedžer /

Nadurno delo po 55 letu

Nadurno delo po 55 letu skupaj z relevantnimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na to vprašanje. Kategorija delavcev Možnost za nadurno delo Zakonodajni okvir in opombe Delavci v zasebnem sektorju Možno, pod določenimi pogoji Zakon o delovnih razmerjih in lokalna zakonodaja običajno določajo omejitve glede števila nadurnih ur, potrebno je

Pravica do starostne pokojnine

Pravica do starostne pokojnine je osrednji steber socialne varnosti, ki posameznikom ob zaključku njihove delovne dobe zagotavlja finančno varnost. V Sloveniji je ta pravica podrobno urejena z določenimi pogoji, ki jih morajo izpolniti bodoči upokojenci. Tabela povzema ključne podatke o pravicah in pogojih za pridobitev starostne pokojnine v Sloveniji. Tukaj

Kdaj na čakanje pred upokojitvijo

Kdaj na čakanje pred upokojitvijo, ki se soočajo s ključnimi odločitvami o svoji prihodnosti, vključno z vprašanjem, kdaj in kako preiti v obdobje čakanja na upokojitev. Tabela s točnimi pogoji za delavce pred upokojitvijo, ki lahko gredo na čakanje: Kriterij Opis 58 let starosti ali več Delavci, ki so dopolnili

Pravice delavcev po 55 letu starosti

Pravice delavcev po 55 letu starosti in zaščita starejših delavcev v Sloveniji Kategorija Pravica/Zaščita Opis Fleksibilne oblike dela Delo s krajšim delovnim časom Omogoča uravnoteženje med delom in osebnim življenjem. Delna upokojitev Prejem dela pokojnine med nadaljevanjem dela s krajšim delovnim časom. Fleksibilni delovni urniki Prilagajanje urnikov za boljše usklajevanje osebnih

Starejši delavec po zakonu

Tabela starejši delavec po zakonu s ključnimi informacijami o varstvu starejših delavcev po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1): Člen Določilo Opis 197. člen Opredelitev starejšega delavca Delavci, starejši od 55 let, se štejejo za starejše in uživajo posebno varstvo. 198. člen Krajši delovni čas Starejši delavci lahko delajo krajši delovni

Zaščiten delavec po 55 letu

V Sloveniji je zaščiten delavec po 55 letu oseba, ki uživa posebno pravno zaščito na delovnem mestu. Ta zaščita je predvsem namenjena preprečevanju diskriminacije na podlagi starosti in zagotavljanju varnosti zaposlitve za starejše delavce. Spodaj je opisano, kaj to pomeni in katere pravice ter obveznosti izhajajo iz tega statusa. Kdo

Zaščita starejših delavcev po novi zakonodaji

V Sloveniji je bila nedavno sprejeta nova zakonodaja, ki daje poudarek zaščiti starejših delavcev. Ta zakonodaja se osredotoča na več ključnih vidikov, ki pomagajo starejšim delavcem ohranjati svoje delovno mesto in dosegati ustrezno kakovost življenja tudi v poznejših letih. Zaščita starejših delavcev po novi zakonodaji ima številne prednosti, tako za