Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja

Na voljo imamo vzorec – Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ki si ga lahko prenesete neposredno z naše spletne strani. Ta dokument vam bo v pomoč pri formalizaciji vaše želje po sporazumni prekinitvi delovnega razmerja z vašim delodajalcem. Obrazec je pripravljen za enostavno izpolnjevanje in prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

Skrajšan delovni čas 6 ur

Kaj pomeni skrajšan delovni čas 6 ur Skrajšan delovni čas 6 ur pomeni, da je delavec zaposlen za delovni čas, ki traja 6 ur na dan, namesto standardnega polnega delovnega časa, ki je običajno 8 ur na dan ali 40 ur na teden v večini delovnih okolij. Ta vrsta zaposlitve

Odpravnina ob upokojitvi za 40 let delovne dobe

Kdaj odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu? Odpravnina ob upokojitvi delavcu pripada pod določenimi pogoji. Po 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina. Ta znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki

Bolniška v breme delodajalca

Bolniška v breme delodajalca je dolgo časa predstavljala znatno finančno obremenitev za mnoga podjetja. Nedavne zakonske spremembe, ki so začele veljati 1. marca, pa prinašajo olajšanje. Obdobje, v katerem morajo delodajalci pokriti nadomestilo za bolniško odsotnost svojih zaposlenih, se je namreč zmanjšalo s 30 na 20 delovnih dni za posamezno

Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov je pomemben in kompleksen del delovnopravne zakonodaje, ki ureja prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca zaradi kršitev ali neustreznega vedenja delavca. Pomen redne in izredne odpovedi Redna Odpoved: je standardni postopek prekinitve delovnega razmerja, ki zahteva odpovedni rok. Ta vrsta odpovedi se lahko izvede, ko

Koliko ur na teden lahko dela delavec

Koliko ur na teden lahko dela delavec: Največ 56 ur na teden V skladu z 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) iz Uradnega lista RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, je največje število ur, ki jih lahko delavec dela na teden, odvisno od razporeditve delovnega časa. V

Delovna knjižica

Delovne knjižice so v slovenskem pravnem sistemu tradicionalno imele pomembno vlogo kot uradni dokumenti, ki beležijo zgodovino delovnega razmerja posameznika. Kot javne listine so delovne knjižice zagotavljale uradni zapis o zaposlitveni zgodovini, vključno z informacijami o delodajalcih, trajanju zaposlitve, vrsti delovnih mest in drugih pomembnih podatkih, ki so služili tako

Zastaranje terjatev

Kategorija Podatki Zakonska podlaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Člen 202. člen Obdobje zastaranja 5 let Namembnost Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja Zastaranje terjatev je pomemben pravni koncept, ki določa časovno obdobje, v katerem lahko stranka uveljavlja svoje pravice iz delovnega razmerja. V skladu s 202. členom Zakona o delovnih

Nočno delo starši

Tema pravic staršev v delovnem razmerju je izjemnega pomena za delodajalce in HR strokovnjake, saj neposredno vpliva na delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in skladnost s pravnimi zahtevami. V luči nove zakonodaje, ki stopi v veljavo 1. aprila 2023, je ključno, da se delodajalci in HR strokovnjaki seznanijo s posebnostmi in

Nočno delo po 50 letu

Nočno delo po 50 letu prinaša posebne izzive in tveganja, ki jih morajo delodajalci in delavci razumeti in ustrezno obravnavati. Staranje delovne sile in podaljševanje delovne dobe zahtevata prilagodljive pristope k organizaciji dela, posebej pri nočnem delu, ki lahko močno vpliva na zdravje in dobro počutje starejših delavcev. Nočno delo,