Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja

Na voljo imamo vzorec – Prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ki si ga lahko prenesete neposredno z naše spletne strani. Ta dokument vam bo v pomoč pri formalizaciji vaše želje po sporazumni prekinitvi delovnega razmerja z vašim delodajalcem. Obrazec je pripravljen za enostavno izpolnjevanje in prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

Delovna knjižica

Delovne knjižice so v slovenskem pravnem sistemu tradicionalno imele pomembno vlogo kot uradni dokumenti, ki beležijo zgodovino delovnega razmerja posameznika. Kot javne listine so delovne knjižice zagotavljale uradni zapis o zaposlitveni zgodovini, vključno z informacijami o delodajalcih, trajanju zaposlitve, vrsti delovnih mest in drugih pomembnih podatkih, ki so služili tako

Zastaranje terjatev

Kategorija Podatki Zakonska podlaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Člen 202. člen Obdobje zastaranja 5 let Namembnost Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja Zastaranje terjatev je pomemben pravni koncept, ki določa časovno obdobje, v katerem lahko stranka uveljavlja svoje pravice iz delovnega razmerja. V skladu s 202. členom Zakona o delovnih

Nočno delo starši

Tema pravic staršev v delovnem razmerju je izjemnega pomena za delodajalce in HR strokovnjake, saj neposredno vpliva na delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in skladnost s pravnimi zahtevami. V luči nove zakonodaje, ki stopi v veljavo 1. aprila 2023, je ključno, da se delodajalci in HR strokovnjaki seznanijo s posebnostmi in

Nočno delo po 50 letu

Nočno delo po 50 letu prinaša posebne izzive in tveganja, ki jih morajo delodajalci in delavci razumeti in ustrezno obravnavati. Staranje delovne sile in podaljševanje delovne dobe zahtevata prilagodljive pristope k organizaciji dela, posebej pri nočnem delu, ki lahko močno vpliva na zdravje in dobro počutje starejših delavcev. Nočno delo,

Nočno delo

Nočno delo predstavlja pomemben segment delovnopravne zakonodaje, ki ga regulira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji. Ključni koncept Člen ZDR-1 Opis Definicija nočnega dela 150. člen Nočno delo je opredeljeno kot delo med 23. uro in 6. uro naslednjega dne ali kot osem nepretrganih ur med 22. in 7.

Pravice delavcev

Pravice delavcev niso le zakonska obveza, ampak temelj zdravih in produktivnih delovnih razmerij. V današnjem hitro spreminjajočem se delovnem okolju, kjer so delovni pogoji in odnosi vse bolj kompleksni, je poznavanje teh pravic ključno za zagotavljanje pravičnosti, varnosti in blaginje tako za delavce kot delodajalce. Za lažje razumevanje in hitro

Volontersko delo

Volontersko delo v sodobnem svetu, kjer je konkurenca na trgu dela izjemna, je volontersko pripravništvo ključno orodje za pridobivanje dragocenih izkušenj in veščin. V Sloveniji je volontersko pripravništvo regulirano s 124. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki podrobno opredeljuje pravila in obveznosti tako za pripravnike kot za delodajalce. Kot

Starejši delavec v javnem sektorju

Varstvo starejših delavcev ZDR-1 ščiti starejše delavce, posebej tiste nad 55 letom starosti in tiste, ki so bližje upokojitvi. Delodajalci ne smejo odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcem, ki so blizu izpolnitvi pogojev za upokojitev. V praksi to pomeni, da morajo delodajalci pridobiti ustrezne informacije od ZPIZ-a pred

Nočno delo po 55 letu

Člen zakonodaje Opredelitev Ključne točke 197. Opredelitev Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. 198. Krajši delovni čas Možnost začetka dela s krajšim delovnim časom ob delnem upokojevanju. 199. Omejitev nadurnega in nočnega dela Brez pisnega soglasja delavca ni dovoljeno odrediti nadurnega ali nočnega dela. Kot HR menedžer /