Rok za izplačilo odpravnine

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sodno prakso je rok za izplačilo odpravnine delavcem povezan z zaključkom delovnega razmerja. Vrsta prekinitve delovnega razmerja Rok za izplačilo odpravnine Odpoved iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga Ob prenehanju delovnega razmerja Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas Ob prenehanju

Odpravnina ob odpovedi

Odpravnina ob odpovedi delovnega razmerja je v Sloveniji urejena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in predstavlja eno izmed temeljnih pravic delavca, ki izgubi zaposlitev iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti. Namen odpravnine je delno nadomestiti izgubo dohodka delavca zaradi prenehanja zaposlitve in mu olajšati prehod v novo zaposlitev. Preberite

108. člen zdr-1

Člen 108 ZDR-1: Razumevanje Odpravnine pri Odpovedi Pogodbe o Zaposlitvi Za lažje razumevanje in preglednost ključnih informacij iz 108. člena ZDR-1, si oglejmo tabelo, ki povzema pomembne podatke o odpravnini: Kategorija Podrobnosti Osnova za izračun Povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo Trajanje zaposlitve Manj kot 10 let:

Odpravnina ob redni odpovedi

Odpravnina ob redni odpovedi je ključni element delovnopravnih razmerij v Sloveniji in predstavlja pomembno pravico zaposlenih, ki jim preneha delovno razmerje na pobudo delodajalca. V tem članku bomo razložili, kaj odpravnina ob redni odpovedi pomeni, kako se izračuna, kdo je do nje upravičen, ter predstavili nekaj primerov in relevantnih sodnih

Odpravnina ob odpovedi pogodbe za nedoločen čas

Odpravnina ob odpovedi pogodbe za nedoločen čas je finančno nadomestilo, ki ga delodajalec izplača delavcu v primeru odpovedi zaposlitve iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti. V Sloveniji je odpravnina regulirana z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in drugimi predpisi. Tukaj je nekaj ključnih točk, ki jih mora delodajalec in

Odpravnina ob odpovedi s strani delodajalca

Odpoved s strani delodajalca je pogosta situacija v delovnem okolju. V takih primerih se pogosto pojavlja vprašanje o odpravnini, ki jo mora delodajalec izplačati zaposlenemu. V tem članku bomo podrobno preučili koncept odpravnine ob odpovedi s strani delodajalca v Sloveniji. Kaj je odpravnina s strani delodajalca? Odpravnina je denarna nadomestila,