Odpravnina ob upokojitvi za 40 let delovne dobe

Kdaj odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu? Odpravnina ob upokojitvi delavcu pripada pod določenimi pogoji. Po 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina. Ta znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki

Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov je pomemben in kompleksen del delovnopravne zakonodaje, ki ureja prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca zaradi kršitev ali neustreznega vedenja delavca. Pomen redne in izredne odpovedi Redna Odpoved: je standardni postopek prekinitve delovnega razmerja, ki zahteva odpovedni rok. Ta vrsta odpovedi se lahko izvede, ko

Kaj pomeni odpovedni rok 30 dni

Odpovedni rok 30 dni je časovno obdobje med uradnim obvestilom o prekinitvi delovnega razmerja in dejanskim koncem zaposlitve. Ko govorimo o odpovednem roku 30 dni, se nanašamo na enomesečno obdobje, ki mora preteči od dneva, ko ena od strank (bodisi delavec ali delodajalec) uradno obvesti drugo stran o svoji nameri

Pogodba za določen čas odpovedni rok

Pri pogodbah za določen čas je odpovedni rok posebej pomemben in je drugačen od tistega pri pogodbah za nedoločen čas. V tem članku bomo hitro razjasnili ključne informacije o odpovednem roku v povezavi s pogodbami za določen čas. Odpovedni rok Opombe Delavec Običajno do 15 dni Odvisno od določil v

Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

V Sloveniji je odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas urejena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki zagotavlja okvir za uravnoteženo varstvo pravic delavcev in interesov delodajalcev. Ta proces je ključen del delovnopravne zakonodaje in zahteva skrbno upoštevanje določenih postopkov in pravic. Kaj je pogodba o zaposlitvi za nedoločen

Odpovedni rok javni sektor

Tukaj je tabela, ki povzema ključne informacije o odpovednih rokih s strani delavca in delodajalca v javni upravi: Kategorija Splošni odpovedni rok Dogovorjeni odpovedni rok Posebnosti Dodatne določbe Odpovedni rok s strani delavca 15 dni za zaposlitev do 1 leta, 30 dni za zaposlitev nad 1 leto. Začne naslednji dan

Minimalni odpovedni rok

Tukaj je tabela s ključnimi podatki o minimalnih odpovednih rokih v Sloveniji: Situacija zaposlenega Minimalni odpovedni rok Odpoved med poskusnim delom 7 dni Redna odpoved (do 1 leta zaposlitve) 15 dni Redna odpoved (nad 1 leto zaposlitve) 30 dni Redna odpoved delodajalca (do 1 leta) 15 dni Redna odpoved delodajalca

Odpoved iz poslovnih razlogov: Razumevanje 156. člena ZJU

Odpoved iz poslovnih razlogov je postopek, s katerim delodajalec konča delovno razmerje zaposlenega zaradi potreb organizacije dela, ki so posledica ekonomskih, tehničnih ali podobnih sprememb na strani delodajalca. Ta članek razlaga postopek redne odpovedi iz poslovnih razlogov na podlagi 156. člena, ki se nanaša na javne uslužbence, ter pojasnjuje ključne

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

V spodnji tabeli so povzeti ključni elementi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) glede kolektivnega odpuščanja. Sledi članek, ki podrobneje obravnava vsak segment. Poglavje Člen Ključne točke Definicija kolektivnega odpuščanja 98 Določa število delavcev, ki predstavljajo kolektivno odpustitev glede na velikost podjetja. Program razreševanja presežnih delavcev 101 Zahteva izdelavo finančno ovrednotenega

Zakon o delovnih razmerjih odpovedni rok

Odpoved s strani Okoliščina odpovedi Trajanje zaposlitve pri delodajalcu Odpovedni rok Delavec/Delodajalec Poskusno delo (neuspešno) – 7 dni Delavec Redna odpoved Do 1 leta 15 dni Delavec Redna odpoved Več kot 1 leto 30 dni Delodajalec Redna odpoved (poslovni razlog) Do 1 leta 15 dni Delodajalec Redna odpoved (poslovni razlog)