Skrajšan delovni čas 6 ur

Kaj pomeni skrajšan delovni čas 6 ur Skrajšan delovni čas 6 ur pomeni, da je delavec zaposlen za delovni čas, ki traja 6 ur na dan, namesto standardnega polnega delovnega časa, ki je običajno 8 ur na dan ali 40 ur na teden v večini delovnih okolij. Ta vrsta zaposlitve

Koliko ur na teden lahko dela delavec

Koliko ur na teden lahko dela delavec: Največ 56 ur na teden V skladu z 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) iz Uradnega lista RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, je največje število ur, ki jih lahko delavec dela na teden, odvisno od razporeditve delovnega časa. V

Nočno delo starši

Tema pravic staršev v delovnem razmerju je izjemnega pomena za delodajalce in HR strokovnjake, saj neposredno vpliva na delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in skladnost s pravnimi zahtevami. V luči nove zakonodaje, ki stopi v veljavo 1. aprila 2023, je ključno, da se delodajalci in HR strokovnjaki seznanijo s posebnostmi in

Nočno delo po 50 letu

Nočno delo po 50 letu prinaša posebne izzive in tveganja, ki jih morajo delodajalci in delavci razumeti in ustrezno obravnavati. Staranje delovne sile in podaljševanje delovne dobe zahtevata prilagodljive pristope k organizaciji dela, posebej pri nočnem delu, ki lahko močno vpliva na zdravje in dobro počutje starejših delavcev. Nočno delo,

Nočno delo

Nočno delo predstavlja pomemben segment delovnopravne zakonodaje, ki ga regulira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji. Ključni koncept Člen ZDR-1 Opis Definicija nočnega dela 150. člen Nočno delo je opredeljeno kot delo med 23. uro in 6. uro naslednjega dne ali kot osem nepretrganih ur med 22. in 7.

Delo ob nedeljah zakon

Delo ob nedeljah in praznikih ima novo zakonodajo in novosti ter prinaša pomembne spremembe za zaposlene v trgovini, še posebej v kontekstu dela ob nedeljah in praznikih. Te spremembe izhajajo iz Aneksa številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bila nadalje posodobljena 15. avgusta 2018 z novo

Nočno delo po 55 letu

Člen zakonodaje Opredelitev Ključne točke 197. Opredelitev Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. 198. Krajši delovni čas Možnost začetka dela s krajšim delovnim časom ob delnem upokojevanju. 199. Omejitev nadurnega in nočnega dela Brez pisnega soglasja delavca ni dovoljeno odrediti nadurnega ali nočnega dela. Kot HR menedžer /

4 izmensko delo

Kaj je 4 izmensko delo Urnik 4-izmenskega dela (primer) Največje število ur na delavca Ustrezna zakonodaja in predpisi 1. izmena: 6:00 – 14:00 Tedensko: Povprečno največ 40 ur na teden, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): 2. izmena: 14:00 – 22:00 vendar lahko do 56 ur vključno z nadurami. – Določa

Nadurno delo po 55 letu

Nadurno delo po 55 letu skupaj z relevantnimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na to vprašanje. Kategorija delavcev Možnost za nadurno delo Zakonodajni okvir in opombe Delavci v zasebnem sektorju Možno, pod določenimi pogoji Zakon o delovnih razmerjih in lokalna zakonodaja običajno določajo omejitve glede števila nadurnih ur, potrebno je

Nedeljsko delo

Nedeljsko delo je urejeno s kombinacijo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivnimi pogodbami. ZDR-1 ne določa natančne višine dodatka za nedeljsko delo, temveč to prepušča kolektivnim pogodbam dejavnosti. Kategorija Podrobnosti Zakon Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Določitev dodatka Ni izrecno določena v ZDR-1, določajo jo kolektivne pogodbe Običajna višina