Pogodba o zaposlitvi

Kaj je pogodba o zaposlitvi? Pogodba o zaposlitvi je formalni dogovor med delodajalcem in delavcem, ki določa pogoje zaposlitve. Je ključni dokument, ki uradno potrjuje zaposlitveno razmerje in opredeljuje pravice, obveznosti in odgovornosti obeh strani. Pogodba je temelj za razumevanje in urejanje delovnega razmerja ter zagotavlja pravno varstvo tako za

Rok za podpis nove pogodbe o zaposlitvi

Rok za podpis nove pogodbe o zaposlitvi je 15 dni za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi po prejeti odpovedi in ponudbi nove pogodbe je precej specifičen in se lahko nanaša na določeno nacionalno zakonodajo ali morda celo na posamezne podjetniške ali sektorske dogovore. V takšnem kontekstu se običajno pričakuje, da

Pripravništvo: Vodnik za delodajalce in HR managerje

Kaj je pripravništvo in zakaj je pomembno? Pripravništvo je kot prvi zmenek med vami in vašo potencialno kariero. Gre za priložnost, da se spoznate, preizkusite, in če se ujamejo zvezde, nadaljujete v dolgoročno razmerje. Ampak tako kot pri vsakem prvem zmenku, tudi tukaj obstajajo pravila igre, ki se jih je

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Kaj je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas? Pogodba za nedoločen čas predstavlja ključni dokument, ki ureja razmerje med delodajalcem in delavcem ter zagotavlja jasnost in varnost na obeh straneh. Po Zakonu o delovnih razmerjih je obvezno, da je delovno razmerje urejeno v pisni obliki. Prenesite si pogodbo o zaposlitvi

Ekonomsko odvisna oseba

Ekonomsko odvisna oseba je samostojni podjetnik, ki večino svojega dohodka (80% svojih letnih prihodkov) pridobivajo od enega naročnika ali ko njihovo delovno razmerje dejansko spominja na delovno razmerje zaposlenih, brez ustreznih pravic in varnosti. Samostojni podjetnik lahko postane ekonomsko odvisna oseba, ko: Dolgotrajno sodeluje z enim naročnikom: Če samostojni podjetnik večino

31. člen zdr-1

31. člen zdr-1 je temeljni člen, ki ureja delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. V Sloveniji je njena vsebina natančno opredeljena. Ta člen določa, kaj mora pogodba nujno vsebovati, da je skladna z zakonodajo in zagotavlja jasne ter pravične delovne pogoje. Obvezni elementi pogodbe Zakonodaja / Člen Podatki o pogodbenih

Suspenz pogodbe o zaposlitvi po 53. členu zakonodaje

Ključne točke Razlaga ključnih točk po 53. členu zakonodaje Definicija suspenza Začasna prekinitev pogodbe o zaposlitvi, ko delavec ne more opravljati dela (npr. zaporna kazen, vojaški rok) za do šest mesecev. Neprekinjenost pogodbe Pogodba o zaposlitvi ostane v veljavi med suspenzom; delodajalec ne sme odpovedati razen v primeru izredne odpovedi

Pogodba o sodelovanju

Pogodba o sodelovanju je pravni dokument, ki uradno ureja odnose med dvema ali več strankami, ki se dogovorijo za sodelovanje pri določenem projektu, storitvi ali skupnem podvigu. Namenjena je opredelitvi obsega del, odgovornosti, pravic in obveznosti vsake od sodelujočih strank. Zasnovana je tako, da zagotavlja jasen okvir za sodelovanje in

Pogodba o poslovodenju: Razumevanje in izbira v slovenskem pravu

Pogodba o poslovodenju predstavlja ključno orodje v slovenskem poslovnem okolju, ki ureja razmerje med družbo in poslovodno osebo, kot je direktor. Ta dokument je civilnopravne narave in se uporablja za urejanje specifičnih vidikov sodelovanja, ki niso nujno pokriti z delovnopravno zakonodajo. Razlika med delovnopravno in civilnopravno pogodbo Slovenija pozna dve

Polovični delovni čas: Prilagodljiva rešitev za sodobno delovno silo

Polovični delovni čas ni zgolj trend, ampak nujnost za številne delavce in priložnost za podjetja, da pokažejo svojo prilagodljivost in razumevanje. V tem članku bom podrobno razložil zakonodajo, pravice in obveznosti, povezane s polovičnim delovnim časom, ter kako to vpliva na delavce in delodajalce. Razumevanje polovičnega delovnega časa Zakonska definicija