Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Krivdni razlogi: Krivdni razlogi se nanašajo na okoliščine, pri katerih delavec z dejanji ali opustitvami krši delovne obveznosti. Sem spadajo: Poslovni razlogi: Poslovni razlogi se nanašajo na okoliščine, ki so posledica ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških ali podobnih potreb delodajalca. Sem spadajo: Pravna zaščita in obveznosti: Zaključek: Razumevanje 89. člena ZDR-1 je

Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvipri drugem delodajalcu

Poglobljeno razumevanje 92. člena ZDR-1: Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu Kaj pomeni odpoved s ponudbo nove pogodbe pri drugem delodajalcu? Ko delodajalec iz poslovnih razlogov ne more več zagotavljati zaposlitve delavcu, lahko namesto klasične odpovedi ponudi delavcu možnost zaposlitve pri drugem delodajalcu. To se običajno

Odpoved delovnega razmerja s ponudbo nove pogodbe

Razumevanje 91. člena ZDR-1: Odpoved s ponudbo nove pogodbe Kaj pomeni odpoved s ponudbo nove pogodbe? Odpoved s ponudbo nove pogodbe je postopek, pri katerem delodajalec zaradi poslovnih razlogov ali razlogov nesposobnosti delavcu odpove obstoječo pogodbo o zaposlitvi, hkrati pa mu ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, običajno za drugo

Neutemeljeni odpovedni razlogi

Razumevanje 90. člena ZDR-1: Neutemeljeni odpovedni razlogi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 90. členu opredeljuje neutemeljene razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar je ključno za zaščito delavcev pred neupravičenimi odpovedmi in zagotavljanje pravičnega delovnega okolja. V tem članku bomo razložili, kaj predstavljajo neutemeljeni razlogi in kakšna je pravna