Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

Povzetek ključnih sprememb in datumi uveljavitve Novost Opis Datum uveljavitve Uskladitev z evropsko zakonodajo Nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) nadomešča predhodnika iz 2017. 28.03.2023 Definicija napotenih delavcev Določene kategorije in pogoji za napotene delavce v skladu z ZDR-1. Ob objavi Pridobitev potrdila A1 Obvezno za delodajalce in samozaposlene