Nova davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

Nova davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, je pomemben vidik Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmiS-1), ki je bil nedavno sprejet. Ta zakon prinaša spremembe, ki vplivajo na to, kako se obdavčujejo dohodki delavcev, napotenih v tujino iz Slovenije. Tukaj je osnovni povzetek, kaj lahko

Pospešeno Zaposlovanje Tujcev: Slovenija sprejela ključne spremembe v zakonodaji

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel pomembne amandmaje k Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s čimer cilja na pospešitev procesa zaposlovanja tujih delavcev, ne da bi to vplivalo na njihovo pravno varnost. Spremembe zakona so usmerjene v poenostavitev birokratskih postopkov, hkrati pa Ministrstvo za delo zagotavlja, da bo

Nova Novela Zakona: Sveže Spremembe v Zaposlovanju, Samozaposlovanju in Delu Tujcev

V petek, 7. aprila, je bil v uradnem glasilu Republike Slovenije objavljen amandma Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D). Ta novela je stopila v veljavo naslednji dan, 8. aprila, čeprav se bo večina njenih določb začela uporabljati tri mesece kasneje. Kljub temu nekatere določbe veljajo takoj od dneva

Zaposlitev tujcev z dovoljenjem za prebivanje

Tujci s časovno omejenim dovoljenjem za prebivanje, izdanim iz razlogov, kot so družinska združitev, študij ali drugi nezaposlitveni razlogi, imajo možnost zaposlitve v Sloveniji s pomočjo t.i. informativnega lista. Izdaja informativnega lista: Informativni list, ki ga izdaja regionalna enota Zavoda za zaposlovanje skladno z 33. členom Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju

Zaposlitev srbskih državljanov v Sloveniji

Zaposlitev srbskih državljanov v Sloveniji se izvaja na osnovi dvostranskega sporazuma, ki podrobno opredeljuje kriterije in postopke za pridobivanje in obnovo delovnih dovoljenj za srbske delavce, ki želijo delati v Sloveniji, z izjemami, ki jih določa sam sporazum. Delovno dovoljenje: Obvezno pridobivanje delovnega dovoljenja preko slovenskega Zavoda za zaposlovanje je

Zaposlitev državljanov BiH

V Sloveniji je zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine regulirana s posebnim bilateralnim sporazumom, ki določa specifične pogoje in postopke za njihovo zaposlovanje, izdajo ter podaljšanje delovnih dovoljenj. Ta sporazum določa izjeme in obsežno ureja, kako lahko državljani BiH pridobijo zaposlitev v Sloveniji. Delovno Dovoljenje: Za zaposlitev državljanov BiH v skladu

Zaposlovanje tujcev v slovenskem podjetju

Zaposlitev tujcev v slovenskem podjetju zahteva spoštovanje določenih zakonodajnih postopkov in predpisov. Spodaj je naveden postopek in nekaj ključnih točk, ki jih morajo slovenska podjetja upoštevati pri zaposlovanju tujcev. 1. Pridobitev delovnega dovoljenja: Pridobitev delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji je postopek, ki vključuje več korakov in zahteva izpolnjevanje določenih