Kaj je razvoj zaposlenih

Razvoj zaposlenih je strateški proces, ki se osredotoča na izboljšanje znanj, veščin in kompetenc zaposlenih z namenom, da bi ti bolje prispevali k ciljem organizacije in svojemu osebnemu razvoju. Ta proces vključuje različne aktivnosti, kot so izobraževanja, mentorstva, delavnice in karierne poti, ki pomagajo zaposlenim rasti profesionalno in osebno. Razumevanje

Pravice zaposlenih do izobraževanja: Kako zakonodaja podpira razvoj

Pravice zaposlenih do izobraževanja so ključnega pomena za spodbujanje osebnega in profesionalnega razvoja ter zagotavljanje konkurenčnosti in inovativnosti podjetij. Zakonodaja v mnogih državah prepoznava pomen vseživljenjskega učenja in podpira razvoj zaposlenih preko različnih mehanizmov. V tem članku bomo obravnavali, kako zakonodaja podpira pravice zaposlenih do izobraževanja, pomembne vidike, na katere

Gallupov test: Kako meriti zavzetost in produktivnost zaposlenih

Predstavitev Gallupove raziskave: Gallupov test je mednarodno priznani instrument, ki se uporablja za merjenje zavzetosti in produktivnosti zaposlenih. Ta članek raziskuje njegovo aplikacijo v slovenskem gospodarskem in kulturnem kontekstu. Pomen merjenja zavzetosti in produktivnosti: Merjenje zavzetosti in produktivnosti je ključno za razumevanje in izboljšanje delovne učinkovitosti, motivacije zaposlenih ter splošnega