Bolniška v breme delodajalca

Bolniška v breme delodajalca je dolgo časa predstavljala znatno finančno obremenitev za mnoga podjetja. Nedavne zakonske spremembe, ki so začele veljati 1. marca, pa prinašajo olajšanje. Obdobje, v katerem morajo delodajalci pokriti nadomestilo za bolniško odsotnost svojih zaposlenih, se je namreč zmanjšalo s 30 na 20 delovnih dni za posamezno

Nadomestilo za bolniško

Nadomestilo za bolniško predstavlja pomemben del varnostne mreže za delavce v času, ko iz različnih razlogov ne morejo opravljati svojega dela. 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ponuja celovit okvir za razumevanje in upravljanje teh pravic in obveznosti. Kategorija Opis Pravica do nadomestila Delavec ima pravico do nadomestila plače

Izplačilo plače

V Republiki Sloveniji je izplačilo plače ena izmed ključnih obveznosti delodajalca. Ta obveznost je jasno opredeljena v 44. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki zahteva, da delavcem zagotovi ustrezno plačilo za opravljeno delo. Še posebej pomembno je razumevanje pravil, ki jih določa 135. člen ZDR-1, ki se osredotoča na

Delovne ure 2024

Delovne ure 2024 (40-urni delovni teden) Delovne ure za leto 2024 in seznam praznikov in dni, ko se praznujejo, skupaj z informacijami o tem, koliko delovnih dni in ur je v posameznem mesecu: Mesec Delovniki – dni (ur) Prazniki – dni (ur) Skupaj dni Skupaj ur Prazniki v mesecu januar 21

Jubilejna nagrada 10 let

Jubilejna nagrada 10 let ni le simbol priznanja zaslug in zvestobe, ampak tudi pomemben motivacijski dejavnik, ki lahko znatno vpliva na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. V tem članku bomo raziskali, kako lahko HR managerji, delodajalci in zaposleni v Sloveniji najbolje izkoristijo možnosti, ki jih ponuja ta zakonsko predpisana oblika nagrajevanja. 1.

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe predstavlja pomembno priznanje dolgoletne zavezanosti in lojalnosti zaposlenih. Namenjena je kot zahvala za desetletja truda in prispevka k uspehu organizacije. Pravna osnova: Izplačilo jubilejne nagrade ni zakonsko določeno, temveč je odvisno od internih aktov podjetja, področnih kolektivnih pogodb, ali pogodb o zaposlitvi. V

Jubilejna nagrada za 20 let: Priznanje zaposlenim in korist za podjetje

Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe predstavlja pomemben mejnik tako za zaposlene kot za podjetje. To je priznanje dolgoletne predanosti, truda in prispevka k uspehu in rasti organizacije. Nagrada služi kot zahvala in motivacija za nadaljnje delo ter utrjuje odnos med zaposlenim in delodajalcem. Jubilejna nagrada za 20 let