Skrajšan delovni čas 6 ur

Kaj pomeni skrajšan delovni čas 6 ur Skrajšan delovni čas 6 ur pomeni, da je delavec zaposlen za delovni čas, ki traja 6 ur na dan, namesto standardnega polnega delovnega časa, ki je običajno 8 ur na dan ali 40 ur na teden v večini delovnih okolij. Ta vrsta zaposlitve

Koliko ur na teden lahko dela delavec

Koliko ur na teden lahko dela delavec: Največ 56 ur na teden V skladu z 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) iz Uradnega lista RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, je največje število ur, ki jih lahko delavec dela na teden, odvisno od razporeditve delovnega časa. V

Nočno delo starši

Tema pravic staršev v delovnem razmerju je izjemnega pomena za delodajalce in HR strokovnjake, saj neposredno vpliva na delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in skladnost s pravnimi zahtevami. V luči nove zakonodaje, ki stopi v veljavo 1. aprila 2023, je ključno, da se delodajalci in HR strokovnjaki seznanijo s posebnostmi in

Nočno delo po 50 letu

Nočno delo po 50 letu prinaša posebne izzive in tveganja, ki jih morajo delodajalci in delavci razumeti in ustrezno obravnavati. Staranje delovne sile in podaljševanje delovne dobe zahtevata prilagodljive pristope k organizaciji dela, posebej pri nočnem delu, ki lahko močno vpliva na zdravje in dobro počutje starejših delavcev. Nočno delo,

Nočno delo

Nočno delo predstavlja pomemben segment delovnopravne zakonodaje, ki ga regulira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji. Ključni koncept Člen ZDR-1 Opis Definicija nočnega dela 150. člen Nočno delo je opredeljeno kot delo med 23. uro in 6. uro naslednjega dne ali kot osem nepretrganih ur med 22. in 7.

Delo ob nedeljah zakon

Delo ob nedeljah in praznikih ima novo zakonodajo in novosti ter prinaša pomembne spremembe za zaposlene v trgovini, še posebej v kontekstu dela ob nedeljah in praznikih. Te spremembe izhajajo iz Aneksa številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bila nadalje posodobljena 15. avgusta 2018 z novo

Pogodba o zaposlitvi

Kaj je pogodba o zaposlitvi? Pogodba o zaposlitvi je formalni dogovor med delodajalcem in delavcem, ki določa pogoje zaposlitve. Je ključni dokument, ki uradno potrjuje zaposlitveno razmerje in opredeljuje pravice, obveznosti in odgovornosti obeh strani. Pogodba je temelj za razumevanje in urejanje delovnega razmerja ter zagotavlja pravno varstvo tako za

Plačilo bolniške

Kriterij Opis Pravna osnova Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 137. člen Trajanje izplačila Do 30 delovnih dni iz sredstev delodajalca, nadaljnje iz zdravstvenega zavarovanja Višina nadomestila 80% prejšnje mesečne plače za nezgode/bolniško, ki ni povezana z delom Izredne okoliščine 50% plače v primeru višje sile, najmanj 70% minimalne plače Zamuda

Nočno delo po 55 letu

Člen zakonodaje Opredelitev Ključne točke 197. Opredelitev Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. 198. Krajši delovni čas Možnost začetka dela s krajšim delovnim časom ob delnem upokojevanju. 199. Omejitev nadurnega in nočnega dela Brez pisnega soglasja delavca ni dovoljeno odrediti nadurnega ali nočnega dela. Kot HR menedžer /

4 izmensko delo

Kaj je 4 izmensko delo Urnik 4-izmenskega dela (primer) Največje število ur na delavca Ustrezna zakonodaja in predpisi 1. izmena: 6:00 – 14:00 Tedensko: Povprečno največ 40 ur na teden, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): 2. izmena: 14:00 – 22:00 vendar lahko do 56 ur vključno z nadurami. – Določa