Plačilo bolniške

Kriterij Opis Pravna osnova Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 137. člen Trajanje izplačila Do 30 delovnih dni iz sredstev delodajalca, nadaljnje iz zdravstvenega zavarovanja Višina nadomestila 80% prejšnje mesečne plače za nezgode/bolniško, ki ni povezana z delom Izredne okoliščine 50% plače v primeru višje sile, najmanj 70% minimalne plače Zamuda

Izredni dopust poroka

Sektor Izredni dopust za poroko Javni sektor Običajno 2 dni Gospodarstvo Običajno 1-2 dni Opombe: Javni sektor: Za zaposlene v javnem sektorju je pravica do izrednega dopusta za poroko običajno določena v posebnih kolektivnih pogodbah za javne uslužbence. Pogosto se dodeljujeta 2 dni izrednega dopusta za lastno poroko. Gospodarstvo: V

Prenos dopusta

Prenos dopusta je jasno določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Razumevanje, kako in kdaj je mogoče prenesti neizkoriščen dopust v naslednje leto, je ključno za pravilno načrtovanje in izrabo prostih dni. Količina dni dopusta, ki se lahko prenese Pogoji za prenos Rok za izrabo prenesenega dopusta Do 5 delovnih

Razlogi za izredni dopust

Razlogi za izredni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), pod katerimi delavci lahko uveljavljajo pravico do izrednega dopusta. Izredni dopust je namenjen omogočanju prostih dni zaposlenim v posebnih okoliščinah, ki niso predvidene v okviru rednega letnega dopusta. Ta članek zagotavlja jasen pregled razlogov, ki upravičujejo izredni dopust, in pripadajoče

Višina bolniškega nadomestila

Višina bolniškega nadomestila je ključna komponenta socialne varnosti, ki zaposlenim v času začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe zagotavlja finančno podporo. Višina in trajanje izplačila bolniškega nadomestila v Sloveniji sta urejena z zakonodajo, ki temelji na več zakonskih podlagah in členih. Ta članek raziskuje, kako se določa višina

Izredni dopust smrt

Spodaj je tabela izredni dopust smrt, ki povzema pravice do izrednega dopusta v primeru smrti glede na 165. člen ZDR-1, vključno s številom dni dopusta in pogoji za njihovo uporabo: Odnos do umrle osebe Število dni dopusta Zakonec ali zunajzakonski partner Najmanj 1 dan Otrok ali posvojenec Najmanj 1 dan

Minimalno število dni dopusta

Minimalno število dni dopusta ter pravno podlago in relevantne člene iz slovenske zakonodaje najdete v spodnji tabeli: Minimalno število dni dopusta Zakonodaja Relevantni člen(i) Najmanj 20 delovnih dni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 159. člen Vsak delavec ima pravico do počitka, ki je ključen za ohranjanje dobrega zdravja, delovne učinkovitosti

Odmera letnega dopusta

Odmera letnega dopusta v skladu s slovensko zakonodajo, kot so določene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tabela pomaga razumeti, kako se odmeri letni dopust in kakšne pravice ter obveznosti izhajajo iz tega. Člen Vsebina Ključne točke 159. Pridobitev pravice in minimalno trajanje – Pravica do dopusta s sklenitvijo delovnega

Dodatni dnevi dopusta

Dodatni dnevi dopusta so jasno opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) in različnih kolektivnih pogodbah. Dodatni dnevi dopusta so namenjeni zagotavljanju dodatnega počitka in regeneracije za delavce, ki se soočajo s posebnimi okoliščinami ali imajo določene značilnosti. Po zakonu ZDR-1 159. členu in različnih kolektivnih pogodbah lahko dodatne dni

Sorazmerni del dopusta

Razumevanje sorazmernega dela dopusta Koncept Opis Pravna podlaga 161. člen ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013 Kaj je sorazmerni del dopusta Del letnega dopusta, do katerega je delavec upravičen glede na trajanje zaposlitve v posameznem koledarskem letu Pravica do sorazmernega dopusta 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve pri delodajalcu