Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov je pomemben in kompleksen del delovnopravne zakonodaje, ki ureja prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca zaradi kršitev ali neustreznega vedenja delavca. Pomen redne in izredne odpovedi Redna Odpoved: je standardni postopek prekinitve delovnega razmerja, ki zahteva odpovedni rok. Ta vrsta odpovedi se lahko izvede, ko

Izredna odpoved zaposlitve

Izredna odpoved zaposlitve je lahko iz strani delodajalca ali delavca. Izredna odpoved od delodajalca: Delodajalec lahko poda izredno odpoved, ko delavec stori hujšo kršitev delovnih obveznosti. To vključuje dejanja kot so huda malomarnost, namerno škodovanje podjetju, kršenje varnostnih predpisov, in druge resne kršitve. Izredna odpoved od delavca: Delavec lahko poda

Napake delodajalcev pri dajanju izredne odpovedi delavcu s primeri

Neupoštevanje zakonskih rokov: Neupoštevanje zakonskih rokov pri dajanju izredne odpovedi delavcu pomeni, da delodajalec ne ukrepa v časovnih okvirih, ki jih določa zakonodaja. Po slovenskem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec izredno odpoved dati v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za razlog za odpoved, in najpozneje v

Izredna odpoved s strani delavca zaradi neposredne nevarnosti na delovnem mestu

V delovnem okolju se lahko pojavijo različne situacije, ki ogrožajo varnost in zdravje zaposlenih. V takih primerih je pomembno, da ima vsak delavec jasno določeno pravico do odpovedi delovnega razmerja v primeru neposredne nevarnosti na delovnem mestu. Ta pravica je določena v zakonodaji in se imenuje “izredna odpoved s strani

Izredna odpoved s strani delavca

Izredna odpoved s strani delavca je ukrep, pri katerem delavec prekine delovno razmerje z delodajalcem brez vnaprejšnjega obvestila ali upoštevanja odpovednega roka. Več o izrednih odpovedi si lahko preberete tukaj: Izredna odpoved zaposlitve Izredna odpoved s strani delavca je zakonsko dovoljena v nekaterih posebnih primerih, ko so izpolnjeni določeni pogoji.

Izredna odpoved s strani delodajalca

Izredna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca je skrajni ukrep, ki je možen v določenih okoliščinah, določenih z zakonodajo. V Sloveniji je izredna odpoved urejena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec lahko delavcu poda izredno odpoved v naslednjih primerih: Preberite konkretno razlago zakonodaje in izredne odpovedi s strani delodajalca