Zastaranje terjatev

Kategorija Podatki
Zakonska podlaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Člen 202. člen
Obdobje zastaranja 5 let
Namembnost Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja

Zastaranje terjatev je pomemben pravni koncept, ki določa časovno obdobje, v katerem lahko stranka uveljavlja svoje pravice iz delovnega razmerja. V skladu s 202. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v petih letih.

To pomeni, da morajo delavci in delodajalci svoje terjatve, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot so plače, odškodnine, nadomestila in druge pravice, uveljavljati v petletnem obdobju. Po preteku tega obdobja terjatev zastara, kar pomeni, da ne more biti več pravno uveljavljena.

Koncept zastaranja terjatev je zasnovan za zagotavljanje pravne varnosti in stabilnosti, saj spodbuja stranke, da pravočasno uveljavljajo svoje pravice in razčistijo svoje pravne razmerje. Prav tako preprečuje, da bi bili pravni spori odprti nedoločen čas.

Pomembno je, da so tako delavci kot delodajalci seznanjeni s temi roki in razumejo, kako zastaranje terjatev vpliva na njihove pravice in obveznosti v okviru delovnega razmerja. V primeru negotovosti ali za pomoč pri uveljavljanju ali obrambi proti terjatvi je priporočljivo poiskati pravno svetovanje.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.