Nočno delo starši

Kazalo

Tema pravic staršev v delovnem razmerju je izjemnega pomena za delodajalce in HR strokovnjake, saj neposredno vpliva na delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in skladnost s pravnimi zahtevami. V luči nove zakonodaje, ki stopi v veljavo 1. aprila 2023, je ključno, da se delodajalci in HR strokovnjaki seznanijo s posebnostmi in spremembami, ki prinašajo dodatne obveznosti in priložnosti za izboljšanje delovnih razmer za starše. Ta predstavitev osvetljuje ključne aspekte in spodbuja k proaktivnemu pristopu pri upravljanju delovnih razmerij s starši.

Posebno varstvo staršev pred odpovedjo

Razlaga 115. člena ZDR-1 o varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

 1. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da starši uživajo posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. To varstvo je med najobsežnejšimi zaščitami, ki jih zakon ponuja, in zagotavlja, da so starši med najbolj varovanimi kategorijami delavcev. Razumevanje tega člena je ključno za vsakega delodajalca in HR strokovnjaka, da se zagotovi pravično in zakonito ravnanje z zaposlenimi starši.

Opis absolutne prepovedi odpovedi in razlogov, ki lahko pripeljejo do izjem

Absolutna prepoved pomeni, da delodajalci ne smejo odpovedati pogodbe o zaposlitvi staršem v določenih obdobjih, ne glede na razlog za odpoved. To vključuje obdobje nosečnosti, dojenja otroka do enega leta starosti, in ko starši izrabljajo starševski dopust. Kljub temu obstajajo izjemne okoliščine, kot so postopki za prenehanje delodajalca (npr. stečaj), kjer lahko delodajalec s predhodnim soglasjem inšpektorja za delo odpove pogodbo. To so redki primeri in zahtevajo skrbno obravnavo in pravno svetovanje.

Poudarek na pravici do posebnega varstva v določenih obdobjih (nosečnost, dojenje, starševski dopust)

Posebno varstvo je osredotočeno na kritična obdobja v življenju staršev in otrok. V času nosečnosti, dojenja in starševskega dopusta so starši in njihovi otroci še posebej ranljivi in potrebujejo stabilnost. Ta zakonska zaščita zagotavlja, da lahko starši brez skrbi za zaposlitev posvečajo čas svojim družinskim obveznostim.

Sodna praksa in primeri, ki dodatno utrjujejo varstvo pred odpovedjo

Sodna praksa in primeri so pokazali, da je sodišče pripravljeno dosledno uporabljati in razlagati ZDR-1 v korist zaščite staršev. Primeri iz sodne prakse, kjer so delodajalci nepravilno odpovedali pogodbe, služijo kot opomin in učna lekcija za druge delodajalce. Ti primeri dodatno utrjujejo pravice staršev in postavljajo jasne smernice, kako pristopati k odpovedi pogodb zaposlenim staršem.

Razumevanje in spoštovanje posebnega varstva staršev pred odpovedjo je ključnega pomena za vse delodajalce in HR strokovnjake. S pravilnim znanjem in pristopom lahko delodajalci ustvarijo podporno delovno okolje, ki spoštuje in varuje pravice staršev, hkrati pa zagotavlja skladnost z zakonodajo. Ta zavezanost pravičnosti in zakonitosti bo pripomogla k zdravemu, produktivnemu in zadovoljnemu delovnemu mestu.

Prilagoditev delovnega časa za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja

Predstavitev 148. člena ZDR-1 in možnosti predlaganja drugačne razporeditve delovnega časa

 1. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) prinaša pomembno možnost za zaposlene starše: predlog za drugačno razporeditev delovnega časa. Ta določba priznava, da usklajevanje družinskih obveznosti in poklicnega življenja ni vedno enostavno in da lahko prilagodljiv delovni čas pomembno vpliva na kakovost življenja staršev in otrok. Starši lahko tako predlagajo spremembo svojega delovnega časa, da bi lažje usklajevali svoje poklicne in družinske obveznosti. Ta člen ne zagotavlja avtomatičnega sprejetja vsakega predloga, vendar zahteva, da delodajalec vsak predlog obravnava resno in odgovorno.

Omejitve in pogoji, ki jih morajo delodajalci upoštevati pri odločanju

Čeprav 148. člen ZDR-1 omogoča staršem, da predlagajo spremembe delovnega časa, to ne pomeni, da so vsi predlogi avtomatično sprejeti. Delodajalci morajo pri odločanju upoštevati različne omejitve in pogoje. Najpomembnejši med njimi so potrebe delovnega procesa in organizacijske sposobnosti podjetja. Delodajalec mora pretehtati, ali je predlagana razporeditev praktična in ne ogroža delovnega procesa. Vendar morajo delodajalci svoje odločitve pisno obrazložiti, če predloga ne sprejmejo, kar zagotavlja, da se vsak predlog obravnava ustrezno in transparentno.

Kolektivne pogodbe in njihov doprinos k ugodnejšemu razporejanju delovnega časa za starše

Kolektivne pogodbe lahko igrajo ključno vlogo pri oblikovanju ugodnejših pogojev za prilagoditev delovnega časa. Te pogodbe, sklenjene med sindikati in delodajalci ali njihovimi organizacijami, lahko določajo bolj specifične in ugodne pogoje za starše, kot so omejitve glede dela ob nedeljah, praznikih ali nočnem delu za starše majhnih otrok. Poleg tega lahko kolektivne pogodbe vsebujejo določila o možnostih za delo od doma, skrajšanem delovnem času in drugih oblikah fleksibilnega dela. Te določbe zagotavljajo dodaten nivo podpore in prilagodljivosti za starše, kar lahko močno olajša usklajevanje njihovih poklicnih in družinskih obveznosti.

Prilagoditev delovnega časa je ključnega pomena za starše, ki se trudijo usklajevati poklicno in družinsko življenje. 148. člen ZDR-1 in kolektivne pogodbe ponujajo okvir in mehanizme za to prilagoditev. Delodajalci morajo pri obravnavanju predlogov za prilagoditev delovnega časa ravnati odgovorno in obzirno, pri čemer morajo upoštevati tako potrebe zaposlenih kot tudi potrebe delovnega procesa. Ustrezno in pravično obravnavanje teh predlogov ne samo da prispeva k bolj zadovoljnemu in produktivnemu delovnemu okolju, ampak odraža tudi spoštovanje do zaposlenih in njihovih družin, kar je temelj za uspešno in vzdržno delovno okolje.

Omejitve glede nadurnega in nočnega dela

Podrobnosti o 185. členu ZDR-1 in omejitvah nadurnega dela za starše majhnih otrok in doječe matere

 1. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) postavlja jasne omejitve glede nadurnega dela za dve specifični skupini: starše majhnih otrok in doječe matere. Namen tega člena je zagotoviti zaščito zdravja in dobrobiti tako staršev kot otrok, ki so še posebej ranljivi v zgodnjih letih razvoja.

Za starše otrok do treh let starosti in doječe matere je nadurno delo omejeno in v večini primerov ni dovoljeno brez njihovega izrecnega pisnega soglasja. Ta zakonska določba priznava potrebo po ravnovesju med delom in družino ter skuša preprečiti prekomerne delovne obremenitve, ki bi lahko negativno vplivale na družinsko življenje in zdravje.

Pogoji, pod katerimi je nadurno delo dovoljeno, in pravice staršev do zavrnitve

Nadurno delo je za starše majhnih otrok in doječe matere dovoljeno le pod določenimi pogoji:

 1. Pisno soglasje: Starši morajo dati predhodno pisno soglasje za opravljanje nadurnega dela. To zagotavlja, da so se starši zavedajo in prostovoljno pristali na dodatno delovno obveznost.
 2. Ocena tveganja: Za doječe matere je še posebej pomembno, da se pred opravljanjem nadurnega dela opravi ocena tveganja. Če ta ocena pokaže, da bi nadurno delo lahko škodilo zdravju matere ali otroka, nadurno delo ni dovoljeno.
 3. Omejitve časa: Tudi če starši privolijo v nadurno delo, morajo biti upoštevane določene omejitve glede količine nadurnega dela, da se prepreči prekomerna obremenitev.

Starši imajo pravico kadarkoli zavrniti nadurno delo, če menijo, da bi to negativno vplivalo na njihovo družinsko življenje ali zdravje. Če so že dali soglasje, ga lahko prekličejo, če se njihove okoliščine spremenijo. Delodajalci morajo spoštovati te odločitve brez negativnih posledic za zaposlene.

Omejitve glede nadurnega in nočnega dela, kot jih določa 185. člen ZDR-1, igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravja in dobrobiti staršev ter njihovih otrok. Z zagotavljanjem, da je nadurno delo omejeno in da starši imajo možnost zavrnitve brez strahu pred posledicami, zakon pomaga ustvarjati bolj uravnoteženo in zdravo delovno okolje. Delodajalci morajo biti pozorni na te določbe in jih dosledno upoštevati, da zaščitijo pravice svojih zaposlenih in zagotovijo skladnost z zakonodajo.

Letni dopust in usklajevanje z družinskimi obveznostmi

Način izrabe letnega dopusta po ZDR-1 in pogoji, ki jih mora upoštevati delodajalec

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojem 163. členu določa splošne smernice za izrabo letnega dopusta. Pri tem mora delodajalec upoštevati potrebe delovnega procesa, a hkrati zagotoviti možnosti za počitek in rekreacijo delavca, kot tudi upoštevati njegove družinske obveznosti. To pomeni, da morajo delodajalci pri načrtovanju dopustov biti obzirni in prilagodljivi, še posebej kadar gre za starše šoloobveznih otrok ali druge zaposlene, ki skrbijo za svoje družinske člane.

Pogoji za izrabo letnega dopusta morajo biti jasni in transparentni. Delodajalec mora zagotoviti, da so zaposleni pravočasno obveščeni o možnostih in omejitvah glede njihovega dopusta. Prav tako morajo biti zaposleni seznanjeni s postopki za oddajo prošenj za dopust in kakšna so pravila v primeru, da se več zaposlenih hkrati odloči za dopust v istem obdobju.

Pravice staršev šoloobveznih otrok in drugih kategorij delavcev pri načrtovanju dopusta

Starši šoloobveznih otrok imajo posebne potrebe, ko gre za načrtovanje letnega dopusta, še posebej med šolskimi počitnicami. ZDR-1 priznava te potrebe in daje staršem določene pravice. Na primer, starši imajo pravico do izrabe vsaj dela svojega letnega dopusta v času šolskih počitnic svojih otrok. To omogoča družinam, da preživijo čas skupaj, ko otroci niso v šoli.

Za druge kategorije delavcev, kot so tisti, ki skrbijo za ostarele družinske člane ali imajo druge posebne obveznosti, delodajalci prav tako morajo upoštevati njihove posebne potrebe pri načrtovanju dopusta. Delodajalec lahko sicer iz poslovnih razlogov zavrne določene zahteve za dopust, vendar mora to storiti ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin in mora svojo odločitev ustrezno utemeljiti.

Letni dopust je ključnega pomena za zagotavljanje uravnoteženja med poklicnim in zasebnim življenjem delavcev. ZDR-1 zagotavlja okvir, znotraj katerega morajo delodajalci upoštevati tako potrebe delovnega procesa kot tudi družinske obveznosti zaposlenih. Delodajalci morajo biti pri načrtovanju dopusta prilagodljivi in obzirni, še posebej ko gre za starše šoloobveznih otrok in druge zaposlene z dodatnimi družinskimi obveznostmi. Pravično in skrbno načrtovanje dopusta ne samo da izpolnjuje zakonske zahteve, temveč prispeva tudi k bolj zadovoljnim in produktivnim delavcem.

Dodatne pravice in varstva

Pregled dodatnih pravic iz ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zagotavlja vrsto dodatnih pravic in varstev, ki so še posebej pomembne za starše in nosečnice. Te pravice so namenjene zagotavljanju varnega in podpornega delovnega okolja, ki upošteva posebne potrebe staršev in prihajajočih staršev.

 • Varstvo podatkov o nosečnosti: Delodajalci morajo zagotoviti varovanje osebnih podatkov o nosečnosti zaposlenih. Informacije o nosečnosti zaposlene so občutljive in jih je treba obravnavati z največjo mero diskretnosti in varstva.
 • Prepoved nevarnih del: Delodajalci morajo zagotoviti, da noseče delavke, delavke, ki so nedavno rodile, in doječe matere niso izpostavljene delu, ki bi lahko ogrozilo njihovo zdravje ali zdravje njihovega otroka. To lahko vključuje prepoved dela z nevarnimi snovmi, težkega fizičnega dela ali dela, ki vključuje nevarne delovne pogoje.
 • Pravice povezane s starševskim dopustom: ZDR-1 zagotavlja pravice do starševskega dopusta, kar staršem omogoča, da vzamejo prost čas od dela za skrb in vzgojo svojih otrok. To vključuje materinski, očetovski in starševski dopust.
 • Odmori za dojenje: Doječe matere imajo pravico do dodatnih odmorov za dojenje med delovnim časom. Ti odmori so plačani in se ne štejejo kot del rednega odmora za malico.

Postopki za uveljavljanje pravic in varstvo pred kršitvami

Da bi zagotovili, da se te pravice spoštujejo in učinkovito uveljavljajo, ZDR-1 določa postopke, ki jih morajo delavci in delodajalci slediti.

 • Obveščanje in svetovanje: Delavci morajo biti ustrezno obveščeni o svojih pravicah. Delodajalci imajo dolžnost zagotoviti, da so vsi zaposleni seznanjeni s pravicami, ki jih imajo po zakonu, in postopki, ki so na voljo za njihovo uveljavljanje.
 • Pisne zahteve: Če delavec meni, da delodajalec krši njegove pravice, lahko vloži pisno zahtevo za odpravo kršitve. To je prvi korak v postopku uveljavljanja pravic.
 • Pravica do sodnega varstva: Če delodajalec ne odpravi kršitve v določenem roku, ima delavec pravico do sodnega varstva. To pomeni, da lahko delavec sproži postopek na delovnem sodišču, ki bo presodilo o zadevi in po potrebi naložilo odpravo kršitve.
 • Inšpekcijski nadzor: Delovni inšpektorat nadzoruje izvajanje delovne zakonodaje in ima pooblastila za ukrepanje v primeru kršitev. Delavci lahko prijavijo morebitne kršitve inšpektoratu, ki lahko nato izvede preiskavo.

Dodatne pravice in varstva, ki jih zagotavlja ZDR-1, so ključnega pomena za zaščito in podporo staršem in nosečnicam na delovnem mestu. Pomembno je, da so tako delodajalci kot delavci dobro seznanjeni s temi pravicami in postopki za njihovo uveljavljanje, da se zagotovi spoštovanje zakonodaje in zaščita pravic zaposlenih. Učinkovita implementacija in spoštovanje teh pravic ne samo da izpolnjujejo zakonske obveznosti, ampak tudi prispevajo k bolj zdravemu, varnemu in podpornemu delovnem okolju.

Zakoni, ki urejajo pravice staršev

Pregled ZSDP-1 in drugih zakonov, ki obravnavajo pravice staršev

 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1): Ta zakon je temeljni akt, ki ureja pravice staršev na področju starševskega dopusta, materinskega dopusta, očetovskega dopusta, in starševskega nadomestila. ZSDP-1 določa tudi pogoje in postopke za pridobitev teh pravic ter določa vrste in višino družinskih prejemkov.
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): Kot že omenjeno, ZDR-1 ureja številne pravice delavcev, vključno s posebnimi pravicami za starše, kot so pravice do prilagoditve delovnega časa, pravice do varstva pred odpovedjo in pravice do odmorov za dojenje.
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS): Ta zakon ureja pravice do otroškega dodatka, subvencij za plačilo vrtca, subvencije malice za otroke in druge oblike pomoči, ki so na voljo družinam in staršem.

Podrobnosti o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo, družinskih prejemkih, in o spremembah, ki nastopijo 1. aprila 2023

 • Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo: ZSDP-1 določa pravice, kot so materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust, ki staršem omogočajo, da po rojstvu otroka preživijo čas doma in skrbijo za otroka. Zakon določa tudi nadomestila, ki jih starši prejmejo v tem času, običajno kot odstotek od njihove plače.
 • Družinski prejemki: To vključuje otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in druge oblike finančne podpore, ki so na voljo družinam, da bi jim pomagali pri kritju stroškov vzgoje otrok. Višina in pogoji za pridobitev teh prejemkov so določeni v ZUPJS in drugih povezanih zakonih.
 • Spremembe, ki nastopijo 1. aprila 2023: Spremembe, ki so bile napovedane, vključujejo uvedbo novih pravic in izboljšanje obstoječih pravic v skladu z evropskimi direktivami in domačimi političnimi odločitvami. To lahko vključuje spremembe v trajanju starševskega dopusta, višini nadomestil, razširitvi pravic očetov ali drugih posebnih določbah, namenjenih izboljšanju starševskega varstva.

Zakoni, kot so ZSDP-1, ZDR-1 in ZUPJS, skupaj zagotavljajo celovit nabor pravic in podpor za starše. Od pravice do plačanega dopusta in zaščite na delovnem mestu do finančne podpore in pomoči pri plačilu za vzgojo in izobraževanje otrok, ti zakoni predstavljajo pomemben okvir za podporo družinam in staršem. Spremembe, ki nastopijo 1. aprila 2023, bodo verjetno še dodatno okrepile to podporo in razširile pravice, ki so na voljo staršem, kar bo prispevalo k bolj podpornemu in družinam prijaznemu družbenemu okolju.

 

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.