Odpravnina ob upokojitvi za 40 let delovne dobe

Kdaj odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu?

Odpravnina ob upokojitvi delavcu pripada pod določenimi pogoji. Po 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina. Ta znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ali dve povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Vendar pa velja ta določba samo, če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti ne določa drugače.

Izključitve pravice do odpravnine

Pravica do odpravnine po drugem členu

Delavec ni upravičen do odpravnine po 132. členu, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 (ob odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti). Če je znesek odpravnine po 108. členu nižji od zneska odpravnine, ki bi mu pripadal ob upokojitvi, je delavec upravičen do izplačila razlike.

Financiranje dokupa pokojninske dobe

Če je delodajalec financiral dokup pokojninske dobe za delavca, ta ni upravičen do odpravnine po 132. členu.

Kako je odpravnina izračunana?

Višina odpravnine

Odpravnina se izračuna na osnovi povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Specifične razmerje odpravnine so odvisne od trajanja zaposlitve:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu za zaposlene več kot eno leto do deset let.
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu za zaposlene več kot deset let do 20 let.
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu za zaposlene več kot 20 let.

Posebne določbe in opozorila

Varstvo starejših delavcev

ZDR-1 v 114. členu določa posebne zaščite za delavce starejše od 58 let ali tiste, ki jim do pogojev za starostno upokojitev manjka manj kot pet let pokojninske dobe. Brez njihovega pisnega soglasja jim ni mogoče odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razen če je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

Pogoji za upokojitev

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa specifične pogoje za upokojitev, ki se lahko spreminjajo skozi čas in so odvisni od različnih faktorjev, kot so starost, delovna doba in drugo.

Odpravnina ob upokojitvi je pomemben element socialne varnosti delavcev. Čeprav zakonodaja postavlja jasne smernice, so možne številne izjeme in posebnosti, na katere morajo biti delavci in delodajalci pozorni. Priporočljivo je, da se za točne informacije in svetovanje obrnejo na pristojne institucije ali pravne svetovalce.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.