Bolniška v breme delodajalca

Bolniška v breme delodajalca je dolgo časa predstavljala znatno finančno obremenitev za mnoga podjetja. Nedavne zakonske spremembe, ki so začele veljati 1. marca, pa prinašajo olajšanje. Obdobje, v katerem morajo delodajalci pokriti nadomestilo za bolniško odsotnost svojih zaposlenih, se je namreč zmanjšalo s 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost.

Odobritev novel zakonov: Spremembe izhajajo iz novel zakonov o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu ter zavarovanju. Državni zbor RS je s tem odzivom na zahteve podjetniškega sektorja zmanjšal breme, ki ga bolniška odsotnost predstavlja za delodajalce.

Omejitev nadomestil: Skupno obdobje nadomestila za bolniško odsotnost je omejeno na 80 delovnih dni na koledarsko leto. Ta pravila se enako uporabljajo za vse zaposlene in samostojne podjetnike, ki sami nosijo stroške zaradi bolniške.

Pravila za ponavljajoče se odsotnosti: V primeru večkratnih zaporednih odsotnosti zaradi istega zdravstvenega vzroka, ki ne presegajo 20 delovnih dni, se nadomestilo za vsako nadaljnjo odsotnost prenese na breme zdravstvenega zavarovanja. Ta ureditev zmanjšuje finančni pritisk na delodajalce v primeru dolgotrajnih ali ponavljajočih se bolniških odsotnosti.

Pozitiven vpliv na podjetnike: Sprememba prinaša občutno olajšanje predvsem za obrtnike in samostojne podjetnike, ki so se prej morda morali soočati z izbiro med okrevanjem in finančno stabilnostjo. Zdaj lahko dajo prednost svojemu zdravju brez dodatne skrbi o izgubi dohodka.

Bolniška v breme delodajalca predstavlja pomemben korak k bolj uravnoteženemu pristopu med finančno vzdržnostjo podjetij in skrbjo za zdravje zaposlenih. Ta ukrep ne samo da razbremenjuje delodajalce, temveč tudi spodbuja zaposlene, da si vzamejo potreben čas za okrevanje, kar na dolgi rok pomeni bolj zdravo in produktivno delovno silo.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.