Izredna odpoved s strani delodajalca

Izredna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca je skrajni ukrep, ki je možen v določenih okoliščinah, določenih z zakonodajo. V Sloveniji je izredna odpoved urejena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec lahko delavcu poda izredno odpoved v naslednjih primerih:

Preberite konkretno razlago zakonodaje in izredne odpovedi s strani delodajalca tukaj: Izredna odpoved zaposlitve

 1. Krivdni razlogi:
  • Če delavec krši pogodbene obveznosti ali obveznosti iz delovnih predpisov (npr. neopravljanje dela brez utemeljenih razlogov, neupoštevanje navodil delodajalca, neprimerno obnašanje, zloraba zaupanja).
  • Če delavec storil kaznivo dejanje, ki mu onemogoča nadaljevanje dela pri delodajalcu.
  • Če delavec namerno ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu.
  • Če delavec zlorabi pravico do bolniškega staleža.
 2. Nezmožnost opravljanja dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi:
  • Zaradi izgube poslovne sposobnosti delavca.
  • Zaradi dolgotrajne bolezni ali poškodbe, če ne more opravljati dela več kot 120 delovnih dni v enem letu.
 3. Spremembe v organizaciji dela:
  • Če se zaradi ekonomskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca potreba po opravljanju določenega dela trajno preneha.

V vseh teh primerih mora delodajalec postopek izredne odpovedi izvesti skladno s pravili, ki jih določa zakon. To vključuje pisno obliko odpovedi, obrazložitev razlogov za odpoved, upoštevanje morebitnih odpovednih rokov in pravico delavca do pritožbe. Prav tako je treba delavcu omogočiti, da se izjavi o razlogih za odpoved, preden je ta izvedena.

Pomembno je, da se v vsakem konkretnem primeru preuči vse okoliščine in da se postopek izpelje pravično in skladno z zakonodajo, saj je izredna odpoved najstrožji ukrep in ima lahko za delavca resne posledice. V primeru dvoma ali spora je priporočljivo poiskati pravno pomoč ali se obrniti na pristojne institucije.

Postopek izredne odpovedi

1. Ugotovitev razloga za izredno odpoved:

Delodajalec mora imeti utemeljen razlog za izredno odpoved, ki je lahko povezan s kršitvami delovnih obveznosti s strani delavca, nezmožnostjo opravljanja dela pod pogoji iz pogodbe ali spremembami v organizaciji dela.

2. Pisna oblika in obrazložitev razlogov:

Izredna odpoved mora biti podana pisno. V njej morajo biti jasno in natančno navedeni razlogi za odpoved. Delodajalec mora delavcu pojasniti dejstva in okoliščine, ki vodijo do odpovedi, in pravno podlago za odpoved.

3. Omogočanje izjave delavca:

Pred izdajo izredne odpovedi mora delodajalec delavcu omogočiti, da se izjavi o razlogih za odpoved. To pomeni, da mora delavec dobiti možnost, da predloži svoje videnje situacije, morebitne dokaze ali pojasnila.

4. Odpovedni rok:

Pri izredni odpovedi praviloma ni odpovednega roka, kar pomeni, da prenehanje delovnega razmerja nastopi takoj, ko je delavec obveščen o odpovedi. V nekaterih primerih pa lahko zakon ali kolektivna pogodba določata drugače.

5. Pravica do pritožbe:

Delavec ima pravico izpodbijati izredno odpoved na delovnem sodišču. Rok za vložitev tožbe je praviloma 30 dni od prejema odpovedi.

6. Posebna zaščita določenih kategorij delavcev:

Nekatere kategorije delavcev uživajo posebno zaščito (npr. nosečnice, starši na starševskem dopustu, invalidi). V teh primerih je izredna odpoved možna samo pod dodatno strogo določenimi pogoji.

Zaradi kompleksnosti in resnih posledic izredne odpovedi je priporočljivo, da se delodajalci pred izvedbo takšnega ukrepa posvetujejo z odvetnikom ali pravnim svetovalcem, ki je specializiran za delovno pravo. To bo pomagalo zagotoviti, da so vsi koraki izvedeni pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Posledice izredne odpovedi

 • Brez odpovednega roka: Delovno razmerje preneha takoj.
 • Brez pravice do odpravnine: V primeru izredne odpovedi delavec običajno nima pravice do odpravnine.
 • Pravica do nadomestila za brezposelnost: Lahko je omejena ali izgubljena, odvisno od okoliščin odpovedi.

Glavne napake delodajelcev si lahko pogledate tukaj: Napake delodajalcev pri dajanju izredne odpovedi delavcu s primeri

Zaključek

Izredna odpoved s strani delodajalca je resen ukrep, ki ima daljnosežne posledice tako za delavca kot za delodajalca. Pomembno je, da se oba zavedata svojih pravic in obveznosti ter da postopek poteka v skladu z zakonom in dobri praksi. Zaradi kompleksnosti in variabilnosti posameznih primerov je priporočljivo, da se tako delodajalci kot delavci v takih situacijah posvetujejo z odvetnikom ali pravnim svetovalcem, specializiranim za delovno pravo.

Ta pregled obravnava osnovne značilnosti in zakonske zahteve izredne odpovedi, vendar ne more nadomestiti podrobne pravne analize ali svetovanja. Za obširnejše razumevanje in specifične informacije glede posameznega primera je ključno pridobiti strokovno pravno mnenje.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.

Leave a Comment