Koliko ur na teden lahko dela delavec

Koliko ur na teden lahko dela delavec: Največ 56 ur na teden

V skladu z 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) iz Uradnega lista RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, je največje število ur, ki jih lahko delavec dela na teden, odvisno od razporeditve delovnega časa. V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, ne sme delovni čas trajati več kot 56 ur na teden.

Zakonodaja določa, da mora razporeditev in pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa določiti delodajalec v pogodbi o zaposlitvi, v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Delodajalec mora letni razpored delovnega časa določiti pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta in o tem pisno obvestiti delavce in sindikate.

Če delavec zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev. Prav tako mora delodajalec pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo.

Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi pa mora delovni čas upoštevati polni delovni čas kot povprečno delovno obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.

Zakon tudi določa prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Za določene skupine delavcev, kot so nosečnice, starši majhnih otrok in delavci, ki negujejo hudo bolne otroke, veljajo posebne določbe glede opravljanja nadurnega dela in dela ponoči.

V skladu s temi določbami je torej maksimalno število delovnih ur na teden, ki jih lahko delavec dela, odvisno od različnih dejavnikov, vendar na splošno ne sme preseči 56 ur v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.