Nova Novela Zakona: Sveže Spremembe v Zaposlovanju, Samozaposlovanju in Delu Tujcev

V petek, 7. aprila, je bil v uradnem glasilu Republike Slovenije objavljen amandma Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D). Ta novela je stopila v veljavo naslednji dan, 8. aprila, čeprav se bo večina njenih določb začela uporabljati tri mesece kasneje. Kljub temu nekatere določbe veljajo takoj od dneva

Zaposlitev tujcev z dovoljenjem za prebivanje

Tujci s časovno omejenim dovoljenjem za prebivanje, izdanim iz razlogov, kot so družinska združitev, študij ali drugi nezaposlitveni razlogi, imajo možnost zaposlitve v Sloveniji s pomočjo t.i. informativnega lista. Izdaja informativnega lista: Informativni list, ki ga izdaja regionalna enota Zavoda za zaposlovanje skladno z 33. členom Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju

Zaposlitev srbskih državljanov v Sloveniji

Zaposlitev srbskih državljanov v Sloveniji se izvaja na osnovi dvostranskega sporazuma, ki podrobno opredeljuje kriterije in postopke za pridobivanje in obnovo delovnih dovoljenj za srbske delavce, ki želijo delati v Sloveniji, z izjemami, ki jih določa sam sporazum. Delovno dovoljenje: Obvezno pridobivanje delovnega dovoljenja preko slovenskega Zavoda za zaposlovanje je

Zaposlitev državljanov BiH

V Sloveniji je zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine regulirana s posebnim bilateralnim sporazumom, ki določa specifične pogoje in postopke za njihovo zaposlovanje, izdajo ter podaljšanje delovnih dovoljenj. Ta sporazum določa izjeme in obsežno ureja, kako lahko državljani BiH pridobijo zaposlitev v Sloveniji. Delovno Dovoljenje: Za zaposlitev državljanov BiH v skladu

Zaposlovanje tujcev v slovenskem podjetju

Zaposlitev tujcev v slovenskem podjetju zahteva spoštovanje določenih zakonodajnih postopkov in predpisov. Spodaj je naveden postopek in nekaj ključnih točk, ki jih morajo slovenska podjetja upoštevati pri zaposlovanju tujcev. 1. Pridobitev delovnega dovoljenja: Pridobitev delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji je postopek, ki vključuje več korakov in zahteva izpolnjevanje določenih

Zakon o delovnih razmerjih in odpovedni rok

V Sloveniji Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja različne vidike delovnih razmerij, vključno z odpovednimi roki. Odpovedni rok je obdobje med uradno najavo prenehanja delovnega razmerja s strani delodajalca ali delavca in dejanskim prenehanjem delovnega razmerja. Ta čas je namenjen predvsem temu, da delavec najde novo zaposlitev, in delodajalcu, da

Zakon o delovnih razmerjih dopust

Uvod v Zakon o Delovnih Razmerjih DopustZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji določa pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev, med katerimi je pomembno mesto namenjeno tudi dopustu. Dopust je ključnega pomena za zagotavljanje delavčeve pravice do počitka, regeneracije in osebnega razvoja, ki so bistveni za ohranjanje zdravja in