Izračun regresa vse kar morate vedeti

Izračun regresa je ključni postopek za uresničevanje pravice do letnega dopusta, ki jo delavcem zagotavlja zakonodaja. Delodajalci so po zakonu dolžni svojim zaposlenim enkrat letno izplačati določen znesek, namenjen kritju stroškov povezanih z letnim dopustom. Ta članek podrobno obravnava proces izračuna regresa, razlaga zakonske določbe, ki urejajo to področje, in ponuja koristne nasvete za zagotavljanje, da je izračun opravljen pravilno in pravično.

Za praktični primer izračuna regresa bomo upoštevali fiktivnega delavca v državi, kjer zakonodaja določa, da mora biti regres za letni dopust najmanj enak minimalni plači v državi. Predpostavimo, da je minimalna plača 1.000 €. Osnova za izračun regresa je pogosto povprečna mesečna plača delavca v zadnjih 12 mesecih ali drugo relevantno obdobje, kot določa nacionalna zakonodaja ali kolektivna pogodba.

Primer izračuna regresa:

Podatki:

 • Ime delavca: Janez Novak
 • Minimalna plača (določena z zakonodajo): 1.000 €
 • Povprečna mesečna plača delavca: 1.200 €

Koraki izračuna:

 1. Določitev osnove za izračun:
  • Povprečje Janezove mesečne plače v zadnjih 12 mesecih je 1.200 €.
 2. Preverjanje minimalnega zneska regresa:
  • Zakonodaja določa, da mora biti regres vsaj v višini minimalne plače, torej 1.000 €.
 3. Izračun regresa na osnovi povprečne plače (če je to ugodneje za delavca):
  • V tem primeru je povprečna plača Janeza 1.200 €, kar je več od minimalne plače. Torej, uporabimo višjo vrednost za izračun njegovega regresa.
 4. Končni izračun:
  • Janez bo prejel regres v višini njegove povprečne mesečne plače, ki znaša 1.200 €.

Izračun:

Regres za Janeza = 1.200 €

Dodatne opombe:

 • Če Janez dela nepolni delovni čas, bi moral biti regres prilagojen sorazmerno s številom ur, ki jih dela.
 • Če so v obdobju izračuna vključeni posebni dodatki, kot so nadure, nočno delo ali bonusi, se lahko ti upoštevajo pri določanju povprečne mesečne plače.
 • Morebitne davčne obveznosti ali prispevki se lahko odštejejo od bruto zneska regresa, odvisno od nacionalne zakonodaje.

Ta primer prikazuje osnovno metodo izračuna regresa, ki pa se lahko razlikuje glede na specifične zakonske zahteve, kolektivne pogodbe ali druge lokalne prakse. Vedno je priporočljivo preveriti veljavne zakonske določbe ali se posvetovati s kadrovsko službo ali pravnim svetovalcem za natančne informacije in izračune.

 

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.

Leave a Comment